Importanța procesului de pregătire și certificare în Analiză Comportamentală

25 iun. 2024

Analiza comportamentală în situații de mare risc utilizând o abordare integrată și științifică în contextul aeroportuar

OTER© – A Proven Approach to Airport Safety and Security

Rezumat:

Această lucrare examinează integrarea a trei componente esențiale ale analizei comportamentale într-un program de pregătire destinat îmbunătățirii abilităților personalului responsabil de siguranța și securitatea aeroporturilor. Scopul este identificarea indivizilor cu intenții răuvoitoare fără a recurge la profilare discriminatorie, utilizând date comportamentale în timp real și aplicând tehnici de interogare eficace pentru a obține indicatori de veridicitate. Impactul acestei abordări integrate a fost testat într-un experiment de mare importanță, rezultând într-o îmbunătățire semnificativă a preciziei detecției.

Introducere:

Asigurarea siguranței și securității în aeroporturi reprezintă o provocare crucială, necesară pentru identificarea rapidă și precisă a potențialelor amenințări. Metodele tradiționale de profilare sunt adesea ineficiente și etic discutabile. Această lucrare explorează o abordare științifică și integrată a pregătirii în analiza comportamentală, menită să îmbunătățească capacitățile de detecție ale personalului de securitate.

Componenta 1: Provocările Detectării Inițiale

Identificarea persoanelor cu intenții răuvoitoare dintr-o mulțime de pasageri autentici este o provocare majoră. Acest lucru trebuie realizat fără practici discriminatorii, concentrându-se pe indicatorii comportamentali obiectivi și observabili.

Componenta 2: Analiza Datelor Comportamentale în Timp Real

Captarea și analiza în timp real a datelor comportamentale pe multiple canale de comunicare (expresii faciale, gesturi corporale, voce, conținut lingvistic, stil interactiv și psihofiziologie) permit o detecție eficientă a minciunilor prin monitorizarea simultană a acestor canale. Adoptând un bias de adevăr, metodologia face detecția gestionabilă.

Componenta 3: Tehnici Eficiente de Interogare

Întrebările adresate persoanelor sunt cruciale. Personalul sub acoperire utilizează tehnici de elicitație cu întrebări imprevizibile, ușor de răspuns pentru persoanele sincere, dar dificile pentru cei cu intenții răuvoitoare. Această abordare generează scăpări verbale și non-verbale greu de gestionat simultan pe toate canalele.

Pregătire și Metodologie:

Procesul de pregătire este conceput pentru a fi adecvat scopului în contexte de mare importanță și timp real. Include abordări inovatoare pentru personalul care poate lucra singur sau în interacțiuni scurte de doar câteva minute. Combinația unică a celor trei componente a fost testată într-un experiment de mare importanță într-un aeroport aglomerat.

Experiment și Rezultate:

Experimentul a implicat o echipă de ofițeri de detecție comportamentală din agenții civile, polițienești și militare, care au aplicat abordarea integrată pe parcursul a șase zile. Rezultatele au fost semnificative, arătând o creștere de 400% a rezultatelor negative corecte și o reducere de 60% a rezultatelor pozitive false comparativ cu controalele de referință. Acest lucru indică o îmbunătățire substanțială a preciziei detecției amenințărilor.

Concluzie:

Abordarea integrată și științifică a pregătirii în analiza comportamentală îmbunătățește semnificativ capacitatea personalului de securitate aeroportuară de a identifica cu precizie potențialele amenințări. Concentrându-se pe indicatori comportamentali obiectivi, analiza datelor în timp real și tehnici eficiente de interogare, această abordare evită practicile discriminatorii și îmbunătățește acuratețea detecției. Rezultatele experimentului de mare importanță subliniază eficacitatea acestei metodologii de pregătire, evidențiind potențialul său pentru aplicare mai largă în contexte de securitate.

Recomandăm înscrierea la cursul de Behaviour Analysis, unde puteți obține noi compentențe și abilități, atât de necesare în interacțiunea umană cotidiană dar și în situații critice și de risc.

Click pentru a citi articol / studiul OTER-White-Paper-April-2017

Îți recomandăm

Analiza comportamentală în situații de mare risc utilizând o abordare integrată și științifică în contextul aeroportuar OTER© – A Proven…

LIE TO ME seria de episoade este inspirată de descoperirile științifice ale lui dr. Paul Ekman, care poate citi indicii…

Acest articol a fost determinat de un comentariu făcut de unul dintre studenții noștri internaționali de diplomă de la sfârșitul…

Dr. Eve Ekman a colaborat cu tatăl său, dr. Paul Ekman și cu Dalai Lama, la proiectul „Atlas of Emotions”,…